TRANG QUẢN LÝ

Các dự án đang thi công

Đại Phước Lotus - Zone 6
 • Mô tả: MEP
 • Địa điểm:
 • Trạng thái: Thi công
Vì Khoa Học
 • Mô tả: Toàn bộ MEP
 • Địa điểm:
 • Trạng thái: Thi công
Saigon Sports City
 • Mô tả: Điện nước tạm
 • Địa điểm:
 • Trạng thái: Thi công
City Land Z751
 • Mô tả: Thi công hệ thống early work điện nước (ko đi ống sàn)
 • Địa điểm:
 • Trạng thái: Thi công
Nhà Phạm Hồng Hải
 • Mô tả: --
 • Địa điểm:
 • Trạng thái: Thi công
Estela Height
 • Mô tả: Cải tạo hệ thống cơ điện
 • Địa điểm:
 • Trạng thái: Thi công
DIC GATEWAY
 • Mô tả: Thi công lắp đặt hệ thống ME cho căn hộ
 • Địa điểm:
 • Trạng thái: Thi công
Dragon
 • Mô tả: --
 • Địa điểm:
 • Trạng thái: Nhận thông tin
Empire
 • Mô tả: --
 • Địa điểm:
 • Trạng thái: --
Madison
 • Mô tả: --
 • Địa điểm:
 • Trạng thái: --
Happy Land
 • Mô tả: Điện và nước
 • Địa điểm:
 • Trạng thái: --
Caravelle
 • Mô tả: Lắp thiết bị vệ sinh
 • Địa điểm:
 • Trạng thái: --
TMS Hotel Quy Nhơn
 • Mô tả: --
 • Địa điểm:
 • Trạng thái: --
BCM Apartment
 • Mô tả: --
 • Địa điểm:
 • Trạng thái: --
Liberty Central Quy Nhơn
 • Mô tả: --
 • Địa điểm:
 • Trạng thái: --
ALMA
 • Mô tả: --
 • Địa điểm:
 • Trạng thái: --
Lancaster Lincoln
 • Mô tả: --
 • Địa điểm:
 • Trạng thái: --
Rivera Point
 • Mô tả: --
 • Địa điểm:
 • Trạng thái: --
Navis Hotel Quy Nhơn
 • Mô tả: --
 • Địa điểm:
 • Trạng thái: --
Sài Gòn Pearl
 • Mô tả: --
 • Địa điểm:
 • Trạng thái: --
MIZUKI
 • Mô tả: --
 • Địa điểm:
 • Trạng thái: --